Jak stworzyć tabelę przestawną w Excelu

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z diyforum.pl

Zanim dowiemy się, jak zrobić tabelę przestawną w programie Excel, spójrzmy na to, czym są tabele przestawne. Jak sama nazwa wskazuje, tabele te są rodzajem wykresu, który pokazuje różne zestawy danych. Można je również tworzyć w celu przeglądania różnych zestawów danych. Jeśli chcesz utworzyć tabelę przestawną do analizy danych z kilku różnych źródeł, musisz wiedzieć, jak segmentować dane.

Aby utworzyć tabelę przestawną w programie Excel, pierwszym krokiem jest wybranie danych, które chcesz podsumować. Aby to zrobić, przejdź do menu Dane i wybierz opcję Podsumuj za pomocą tabeli przestawnej. Spowoduje to otwarcie nowego arkusza z pustą tabelą i konstruktorem tabeli przestawnej. Po wybraniu danych do podsumowania możesz edytować tabelę, korzystając z paska bocznego Pola tabeli przestawnej.

Po wybraniu danych możesz wybrać pola, które chcesz posortować. Możesz posortować kolumny według wiersza, kolumny lub sumy całkowitej. Aby posortować według nazwy kolumny, kliknij ikonę „+” obok niej. Następnie kliknij opcje sortowania i zmień kolejność według potrzeb. Domyślnym porządkiem sortowania jest alfabetyczny A-Z. Możesz również posortować dane według określonej kategorii.

Po wybraniu pola w Polach wartości, możesz wybrać sposób filtrowania danych. Możesz zmienić sposób wyświetlania wartości, przeciągając pole wartości do kwadrantu filtra. W zakładce Analizuj, kliknij przycisk Analizuj i wybierz małą strzałkę w dół w kwadrancie wartości. Spowoduje to zmianę sposobu wyświetlania wartości w tabeli przestawnej.

Aby utworzyć tabelę przestawną, możesz wybrać polecenie Tabela przestawna na karcie Analiza danych lub ręcznie określić zakres. Jeśli pracujesz z dużymi danymi, opcja Recommended PivotTable jest dobrym wyborem. Użytkownicy programu Excel 2007 i 2010 mogą wybrać opcję Zalecana tabela przestawna, aby uzyskać szybkie wyniki. Po wybraniu zalecanej tabeli przestawnej można dopracować raport, klikając panel Lista pól lub określając lokalizację raportu tabeli przestawnej.

Kwadrat Filtry umożliwia filtrowanie według daty i jest przydatny do pokazywania konkretnych danych. Po wybraniu daty Excel automatycznie podzieli ją na miesiące, kwartały i lata, a pole wartości będzie zawierało wartości. W tym przykładzie pole wartości zawiera dane dotyczące porównania sprzedaży produktów według regionów. Po zakończeniu tworzenia tabeli przestawnej możesz jej użyć do porównania danych lub analizy trendów.

Używanie narzędzia Tabela przestawna to prosty proces. W ciągu kilku minut będziesz miał tabelę pełną danych pogrupowanych w kategorie. Dzięki tej funkcji możesz również wykonywać różne obliczenia bezpośrednio wewnątrz tabeli przestawnej. Tabela przestawna ma wiele zalet. Na przykład możliwe jest wyświetlanie dat w procentach, zamiast sum.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane